Πως να αναγνωρισετε τα πρωτα σημαδια Αυτισμου

  Παρακολουθήστε τη βλεματική επαφή του παιδιού. Η βλεμματική επαφή ξεκινάει σε ηλικία έξι με εννέα μηνών. Τα μωρά με αυτισμό τείνουν να αποφεύγουν να κοιτάξουν τους γονείς τους. Δοκιμάστε να παιξέτε με τους ήχους που κάνει , όταν παράγει ένα ήχο, μιμηθείτε τον και δείτε αν θα ανταποκριθεί. Τα μωρά με αυτισμό συνήθως δεν…

Φωνολογικη ενημεροτητα

  Έχει αποδειχτεί πως η φωνολογική ενημερότητα ευθύνεται σε πολλές περιπτώσεις για τις δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Τι είναι όμως η φωνολογική ενημερότητα; Με τον όρο φωνολογική ενημερότητα εννοούμε τη συνειδητή διάκριση και ανάλυση της ομιλίας στα επιμέρους στοιχεία της. Δηλαδή των λέξεων που αποτελούν την πρόταση,…

Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) Η παρέμβαση στα παιδιά με (ΕΓΔ) πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται τόσο στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στην έκφραση, και στην κατανόηση όσο και στην ανάγκη ψυχολογικής στήριξης του παιδιού (Λιβανίου, 2004). Σε περίπτωση αν η…

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) αποτελεί μια σημαντική διαταραχή της προφορικής γλωσσικής ικανότητας που δε συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, εμφανή νευρολογική βλάβη ή διαταραχή ακοής. Τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων τόσο σε γλωσσικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Η ΕΓΔ είναι παρούσα από τη γέννηση και δεν…

Διγλωσσία στα παιδιά. Κατηγορίες της διγλωσσίας.

Διγλωσσία στα παιδιά. Κατηγορίες της διγλωσσίας. Τι είναι η διγλωσσία; Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν ενεργά τη δεύτερη (τρίτη κλπ) γλώσσα θεωρούνται δίγλωσσα. Συνήθως, τα δίγλωσσα άτομα είναι και διαπολιτισμικά (δυο κουλτούρες). Η κουλτούρα κατακτάται, μεταδίδεται μέσω κοινωνικής συναλλαγής και μεταφέρεται κυρίως μέσω της γλώσσας. Ένα άτομο μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα ικανότητας στις διαφορετικές…

Διγλωσσία και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Διγλωσσία και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού Πολλοί γονείς ανησυχούν μήπως η διγλωσσία προκαλεί κάποιου είδους αναπτυξιακού προβλήματος στο παιδί τους (π.χ. δυσκολίες στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη). Παλιές έρευνες υποστήριζαν ότι η διγλωσσία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Τώρα πιστεύεται ότι παιδιά μέσης νοημοσύνης μαθαίνουν μία δεύτερη γλώσσα σχετικά εύκολα. Όσο πιο…

Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα και λογοθεραπεία

Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα και λογοθεραπεία Η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα έχουν αντίκτυπο και στη γενικότερη λεκτική επικοινωνία του παιδιού με ΔΕΠΥ. Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας σχετίζονται με τα ελλείμματα στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται για την οργάνωση της σκέψης και της συμπεριφοράς. Ο λόγος των παιδιών με ΔΕΠΥ…

Καθυστέρηση λόγου

Καθυστέρηση λόγου Η εκμάθηση της γλώσσας είναι μια εξελικτική διαδικασία που ξεκινά πολύ νωρίς. Το παιδί γεννιέται με τη φυσική προδιάθεση για την κατάκτηση της γλώσσας που ομιλείται στο περιβάλλον όπου μεγαλώνει. Η σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη της γλώσσας είναι από 11/2 έως 41/2 χρονών. Στην περίοδο αυτή το παιδί μαθαίνει να αρθρώνει τα…