Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατανοώντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι υπηρεσίες μας παρέχονται υπό την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των πελατών μας.

Σας καθοδηγούμε πλήρως για την επαφή σας με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ώστε να λαμβάνετε τις οικονομικές εισφορές που δικαιολογεί το δικό σας ταμείο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνουμε να πράττουμε αντί για εσάς στον ασφαλιστικό σας φορέα.