Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα και λογοθεραπεία
Η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα έχουν αντίκτυπο και στη γενικότερη λεκτική επικοινωνία του παιδιού με ΔΕΠΥ. Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας σχετίζονται με τα ελλείμματα στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται για την οργάνωση της σκέψης και της συμπεριφοράς. Ο λόγος των παιδιών με ΔΕΠΥ είναι ανοργάνωτος και η ομιλία τους μπορεί να χαρακτηρίζεται από τα αρθρωτικά λάθη.

Είναι δύσκολο για τα συγκεκριμένα παιδιά:
• να συγκεντρωθούν
• να ακολουθούν τις οδηγίες
• να περιμένουν τη σειρά τους για να απαντήσουν
• να διηγηθούν ένα συμβάν
• να δώσουν αρκετές πληροφορίες στο συνομιλητή

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει:
• στην αύξηση συγκέντρωσης
• στην οργάνωση εκφραστικού λόγου
• στην αποκατάσταση συντακτικών και γραμματικών λαθών
• στην ανάπτυξη λογικής σκέψης
• στην αντιμετώπιση αρθρωτικών δυσκολιών

Αφήστε σχόλιο