Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) Η παρέμβαση στα παιδιά με (ΕΓΔ) πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται τόσο στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στην έκφραση, και στην κατανόηση όσο και στην ανάγκη ψυχολογικής στήριξης του παιδιού (Λιβανίου, 2004). Σε περίπτωση αν η…

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) αποτελεί μια σημαντική διαταραχή της προφορικής γλωσσικής ικανότητας που δε συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, εμφανή νευρολογική βλάβη ή διαταραχή ακοής. Τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων τόσο σε γλωσσικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Η ΕΓΔ είναι παρούσα από τη γέννηση και δεν…

Καθυστέρηση λόγου

Καθυστέρηση λόγου Η εκμάθηση της γλώσσας είναι μια εξελικτική διαδικασία που ξεκινά πολύ νωρίς. Το παιδί γεννιέται με τη φυσική προδιάθεση για την κατάκτηση της γλώσσας που ομιλείται στο περιβάλλον όπου μεγαλώνει. Η σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη της γλώσσας είναι από 11/2 έως 41/2 χρονών. Στην περίοδο αυτή το παιδί μαθαίνει να αρθρώνει τα…