Καθυστέρηση λόγου

Η εκμάθηση της γλώσσας είναι μια εξελικτική διαδικασία που ξεκινά πολύ νωρίς. Το παιδί γεννιέται με τη φυσική προδιάθεση για την κατάκτηση της γλώσσας που ομιλείται στο περιβάλλον όπου μεγαλώνει.

Η σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη της γλώσσας είναι από 11/2 έως 41/2 χρονών. Στην περίοδο αυτή το παιδί μαθαίνει να αρθρώνει τα φωνήματα, να συνδυάζει τα φωνήματα στις λέξεις και λέξεις σε προτάσεις, εμπλουτίζεται με πολύ γρήγορο ρυθμό το λεξιλόγιό του. Το παιδί στην ηλικία των 4 έως 5 χρονών πρέπει να έχει μια κατανοητή ομιλία.

Σε ποιες περιπτώσεις μιλάμε για καθυστέρηση λόγου;
Πολλά παιδιά δεν ακολουθούν τα τυπικά στάδια της γλωσσικής εξέλιξης. Ένα παιδί μπορεί να έχει καθυστέρηση λόγου όταν πλησιάζει την ηλικία των τριών ετών και παρουσιάζει κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες:
• δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τους άλλους
• λέει μόνο συλλαβές ή λίγες λέξεις
• δεν κατανοεί απλές ερωτήσεις
• δεν ακολουθεί απλές εντολές
• δείχνει αυτό που θέλει για να επικοινωνεί
• δυσκολεύεται να μιμηθεί λέξεις ή φράσεις που ακούει
• δε σχηματίζει προτάσεις δύο ή τριών λέξεων
• το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο

Η καθυστέρηση λόγου μπορεί να εμφανιστεί στα παιδιά που δεν λαμβάνουν αρκετά λεκτικά ερεθίσματα, εμφανίζουν προβλήματα ακοής, έχουν συναισθηματική διαταραχή, παρουσιάζουν διαταραχές της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός), έχουν γενική νοητική μειονεξία ή εγκεφαλική βλάβη (π.χ. νοητική υστέρηση, σύνδρομα).

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στη σωστή ανάπτυξη του λόγου;
• Μιλάμε αργά, καθαρά και ήρεμα
• Διαβάζουμε πολλά παραμύθια
• Εξηγούμε για το τι κάνουμε και γιατί
• Απαντάμε στις ερωτήσεις του παιδιού
• Μιλάμε ο καθένας με τη σειρά του
• Παίζουμε με διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια
• Πηγαίνουμε βόλτα με το παιδί και περιγράφουμε που πάμε και τι υπάρχει γύρω μας

 

Αφήστε σχόλιο