Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Η παρέμβαση στα παιδιά με (ΕΓΔ) πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται τόσο στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στην έκφραση, και στην κατανόηση όσο και στην ανάγκη ψυχολογικής στήριξης του παιδιού (Λιβανίου, 2004). Σε περίπτωση αν η ΕΓΔ συνοδεύεται από τις δυσκολίες στις κινητικές και γνωστικές ικανότητες η παρέμβαση του εργοθεραπευτή είναι εξίσου σημαντική.
Πριν αρχίζει η θεραπεία πραγματοποιείται μια πλήρης λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Στη συνέχεια γίνεται σχεδιασμός και προσαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος στις ανάγκες κάθε παιδιού. Η λογοθεραπευτική δουλεία επικεντρώνεται στους τομείς όπως:
• αντίληψη λόγου (κατανόηση λέξεων, προτάσεων, ιστοριών)
• εμπλουτισμός του λεξιλογίου (εκμάθηση καινούριων εννοιών)
• αποκατάσταση των αρθρωτικών και των φωνολογικών δυσκολιών (σωστή προφορά των φωνημάτων σε λέξεις, φράσεις και στον αυθόρμητο λόγο)
• οργάνωση του εκφραστικού λόγου (ανάπτυξη της σύνταξης, εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κανόνων)
• ανάπτυξη περιγραφικής και αφηγηματικής ικανότητας (περιγραφή προσώπων, καταστάσεων, εικόνων, αφήγηση ιστορίας)
• ενίσχυση πραγματολογίας (καλή βλεμματική επαφή, κανονική εναλλαγή στη σειρά κατά τη συζήτηση, συνέχιση ομιλίας πάνω στο θέμα)

Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στη θεραπεία
Η συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού, καθώς και με το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία της θεραπείας. Ο απώτερος στόχος της θεραπείας είναι να μεταφερθεί η στοχευόμενη συμπεριφορά στο καθημερινό επικοινωνιακό περιβάλλον του παιδιού. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία με τους γονείς και τους δασκάλους του παιδιού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η νέα του επικοινωνιακή συμπεριφορά στο σπίτι και σε άλλα περιβάλλοντα. Μια θεραπεία την οποία στηρίζουν και κατανοούν γονείς και δάσκαλοι και στην οποία συμμετέχουν είναι μια θεραπεία που έχει επιτύχει.

Σημασία της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στα παιδιά με ΕΓΔ
Η λογοθεραπεία επιδρά θετικά σε πολλούς από τους παράγοντες στη ζωή ενός παιδιού με ΕΓΔ. Η επικοινωνία τους είναι πιο αποτελεσματική με συνέπεια την πιο ομαλή και ανώδυνη κοινωνικοποίησή τους. Οι σχέσεις τους με τους συνομήλικους τους αλλά και με τους ενήλικες είναι καλύτερες, το παιχνίδι τους πιο ήρεμο και δημιουργικό, και έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

Αφήστε σχόλιο